Výpis všech VM:

VBoxManage list vms

Klasické spuštění VM:

VBoxManage startvm Debian

Spuštění VM bez výstupu (headless):

VBoxManage startvm --type headless Debian

Vypnutí VM:

VBoxManage controlvm Debian poweroff