Slouží hlavně k ulehčení přihlašování a provádí se v souboru ~/.ssh/config.

Povolení některých již nepodporovaných a vypnutých algoritmů:

Host *
HostkeyAlgorithms +ssh-dss,ssh-rsa
PubkeyAcceptedKeyTypes +ssh-dss,ssh-rsa

Přidání záznamu pro stroj backup:

Host backup
HostName backup.slavicin.unart.czf
User root

Nyní se stačí přihlašovat pouze pomocí:

ssh backup